Programmatic

Enkelt uttryckt kan man förklara det så här: Man automatiserar den här sortens marknadsföring och beslutsprocessen vid annonsköp genom en teknisk plattform men som tidigare riktar man sig till specifika demografiska grupper, dvs. ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat.

Vi marknadsförare utnyttjar på detta sätt budgivning i realtid och artificiell intelligens för mobila kampanjer, videoannonser, onlineannonser. Det är ett sätt att köpa och sälja objekt med automatiseringsteknik och innebär att man med hjälp av automatisering kan åstadkomma mer på kortare tid. Våra system är med andra ord sammankopplade med de siter och nätverk man annonserar i.

Företag har olika syften med marknadsföring, om det är att bygga varumärket och öka kännedomen om företaget bör logotypen tydligt komma fram i materialet tillsammans med budskapet. Branding eller awareness är med displayannonsering stor då den möter målgruppen just där den befinner sig på nätet.

En annan önskan kan vara att driva trafik till hemsidan. De går ofta hand i hand.

Plan och strategi

Vi jobbar alltid fram en helhetslösning som passar dig och ditt företag, oavsett storlek.

  • Analys – Analyserar erat behov
  • Nuläge – Stämmer av vart ni är idag
  • Önskat läge – Vad vill vi uppnå?
  • Mål – Plan för att uppnå önskat läge

RETARGETING

Med retargeting menas att man annonserar till de som redan visat intresse genom att de exempelvis besökt er hemsida. Klick- och konverteringsfrekvensen är ofta högre på en retargeting-kampanj i jämförelse med en generell kampanj vilket självklart beror på att användarna känner igen varumärket.

De flesta har förmodligen varit med om att annonser man tidigare tittat på dyker upp vid andra tillfällen, detta kallas dynamisk retargeting.

Dessa annonser är en kostnadseffektiv marknadsföring då remarketing är varumärkesuppbyggnad.

STARTA DIN DIGITALA RESA IDAG!