Kommunikations-
lösningar

Linnerbäcks Media har bred erfarenhet både lokalt och nationellt. I de allra flesta fall arbetar vi med företag som har en önskan om ökad tillväxt. Erfarenheten säger att man med företaget i fokus skapar en helhet genom att lägga en effektiv mediemix. Vårt arbete består av att analysera, planera, skapa, förhandla och genomföra de mest effektiva kommunikationslösningar man kan få på marknaden idag. Vi är uppmärksamma på alla de trender som styr det digitala mediebruset.

Plan och strategi

Vi jobbar alltid fram en helhetslösning som passar dig och ditt företag, oavsett storlek.

  • Analys – Analyserar ert behov
  • Nuläge – Stämmer av vart ni är idag
  • Önskat läge – Vad vill ni uppnå?
  • Mål – Plan för att uppnå önskat läge

KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR

Människors sätt att kommunicera förändras över tid och digitaliseringen är sedan länge ett faktum. Vi blir dagligen överösta med information från olika kommunikationskanaler och det förväntas att vi ska ta snabba beslut. 

Modern teknik tillsammans med kreativa lösningar och nytänkande skapar nyfikenhet hos människor. 

Linnerbäcks Media skapar digital närvaro och tänker helhet! 

Vår kunskap och kompetens är viktigare än någonsin för att skapa hållbara skräddarsydda digitala lösningar för företag runt om i Sverige. 

Vi utvecklar möjligheter för företag att synas och erfarenheten säger att man med företaget i fokus skapar en helhet genom att lägga en effektiv mediemix. Det är resultatet av en bra kommunikation till kunder som skapar maximal utdelning av den investering man lägger oavsett om man är ute efter snabb eller varumärkesbyggande försäljning. 

Är man som företagare osäker på hur man ska gå till väga för att uppnå detta är det vettigt att ta hjälp av oss som mediabyrå. Kommunikationslösningar finns överallt, det är bara att fokusera på vad just ert företag behöver så löser vi det. 

Är det digitalt via sökmotorer, sociala medier eller kanske tryckta medier ni vill synas?

Ring oss idag!

KOMMERSIELL MEDIA

I takt med utbyggnaden av de kommersiella TV-kanalerna har TV-reklamen fått allt större uppmärksamhet. Idag har nästan varje hushåll i Sverige en eller flera TV apparater. Reklamen finns i stort sett i varje TV kanal, surfplatta, mobiltelefon vilket gör det extra viktigt att skapa varumärkesbyggande reklam där.

KVALIFICERAD MEDIERÅDGIVNING

Idag är det svårt, eller nästan omöjligt att vara fullt uppdaterad gällande alla olika mediekanaler. Människors kommunikationssätt utvecklas konstant vilket gör att kunderna idag har ett mer oförutsägbart sätt att söka information på än för några år sedan. Det finns oändliga möjligheter med sociala medier, digitala kanaler, radio, tv, och print.

STARTA DIN DIGITALA RESA IDAG!