Marknadsföring

Vad vill ni uppnå med er marknadsföring? Till vem är den riktad?

Det är viktigt att planera sin annonsering.

Plan och strategi

Vi jobbar alltid fram en helhetslösning som passar dig och ditt företag, oavsett storlek.

  • Analys – Analyserar erat behov
  • Nuläge – Stämmer av vart ni är idag
  • Önskat läge – Vad vill vi uppnå?
  • Mål – Plan för att uppnå önskat läge

KOM IGÅNG MED DIN MARKNADSFÖRING

Idag är det svårt, eller nästan omöjligt att vara fullt uppdaterad gällande alla olika mediekanaler. Människors kommunikationssätt utvecklas och förändras konstant vilket gör att kunderna idag har ett mer oförutsägbart sätt att söka information på än för några år sedan. Det finns oändliga möjligheter att med sociala medier, digitala kanaler, radio, tv, och print skapa en marknadsföring som passar just ert företag. 

Linnerbäcks Media har bred erfarenhet av marknadsföring både lokalt och nationellt. I de allra flesta fall arbetar vi med företag som har en önskan om ökad tillväxt och erfarenheten säger att man med företaget i fokus skapar en helhet genom att lägga en effektiv mediemix.

Vårt arbete består av att analysera, planera, skapa, förhandla och genomföra de mest effektiva kommunikationslösningar marknaden erbjuder. Vi är nyfikna och alltid uppmärksamma och observanta på alla de trender som styr det digitala mediebruset.

KOMMERSIELL MEDIA

I takt med utbyggnaden av de kommersiella TV-kanalerna har TV-reklamen fått allt större uppmärksamhet. Idag har nästan varje hushåll i Sverige en eller flera TV apparater. Reklamen finns i stort sett i varje TV kanal, surfplatta, mobiltelefon vilket gör det extra viktigt att skapa varumärkesbyggande reklam där.

STARTA DIN DIGITALA RESA IDAG!