I trygga händer

Integritetspolicy

GDPR Det finns en rad särskilda regler för hur personuppgifterna ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt från vår sida. Sedan den 25:e maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts av den nya dataskyddsförordningen vid namn GDPR. Detta gör att kraven förändrats något. Idag behandlar vi som företag en mängd personuppgifter i form av mejladresser och kontaktpersoner i vårt datasystem. De uppgifterna används till att kontinuerligt kunna mejla berörda personer era bekräftelser samt fakturor från samarbetspartners och leverantörer. Samtliga företag och organisationer bör informera berörda om detta med anledning av de förändringar som skett. Vi måste därmed få ett godkännande från er som kund att få hantera era personuppgifter. Linnerbäck´s Media och Linnerbäck´s Investment & Consulting respekterar er integritet och rätten att ha kontroll över era personuppgifter. Vi samlar in mejluppgifter, namn på kontaktpersoner samt telefonnummer vid olika tillfällen i syfte att hålla kontakt med er gällande er marknadskommunikation och kundkommunikation och därmed möjliggöra god kundservice men även för att kunna hantera kundserviceärenden och kundregister. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Företagen vi använder oss av som leverantörer kommer att lagra era personuppgifter och företagsuppgifter så länge ni är kund hos oss eller dem. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföringskanaler. Viss information kan dock behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.