Copywriter

Att skriva en text till en hemsida, ett utskick, till sociala medier eller kanske till en blogg kräver att man fångar läsaren och skapar ett ökat intresse och en känsla att vilja veta mer.

Plan och strategi

Vi jobbar alltid fram en helhetslösning som passar dig och ditt företag, oavsett storlek.

  • Analys – Analyserar ert behov
  • Nuläge – Stämmer av vart ni är idag
  • Önskat läge – Vad vill ni uppnå?
  • Mål – Plan för att uppnå önskat läge

BRA ”CONTENT” ÄR VIKTIGT

Med bra texter får du mer trafik både till din hemsida och till sociala medier men det är också viktigt att tänka på att man skriver till en mottagare som inte har samma kunskap men ändå ska förstå texten. Eftersom allt fler copywriters arbetar digitalt med hemsidor och sociala medier är det viktigt att ha kunskap om optimering. 

STARTA DIN DIGITALA RESA IDAG!